Buradasınız: Ana sayfa - Sağlık Bilgileri - Böbrek Nakli

Böbrek Nakli

Ülkemizde, kronik böbrek yetmezliği olan hasta sayısı 40 bin civarındadır. Bu hastaların her yıl ancak % 3 ’üne böbrek nakli yapılmaktadır. Nakil sayısının bu kadar düşük olmasının en önemli nedeni, verici bulmaktaki zorluklarla birlikte nakil merkezlerinin yetersizliğidir. Gaziosmanpaşa Hastanesi, Böbrek Nakli Merkezi olarak diyalize girmekte olan ve yaşam savaşında zorda kalmış insanlara yardım etmek amacıyla, teknolojik olarak en ileri donanım ve konusunda deneyimli hekim kadromuzla hizmet vermekteyiz. Böbrek nakli alanında bölgede tek merkez. 54 yataklı yoğun bakım ünitesi. Nakil hazırlık süresi: 3 gün.

Diğer hastanelerde ortalama 30 gün olan nakil için hazırlık süresi, merkeziminde 3 günde yapılabilmektedir. Türkiye’de organ nakli konusundaki en deneyimli ekiplerden biri hastanemizde. Kapalı yöntemle böbrek çıkartma diye isimlendirilen “laparoskopik nefrektomi“ 7 yıl önce ilk defa bu ekip tarafından gerçekleştirildi. Bu yöntemle, 500 ’ün üzerinde böbrek nakli ile oldukça deneyim sahibi olunmuştur. İstanbul’da ilk defa çarpraz nakil listesi tutan merkez. Çapraz donörlü böbrek nakli ile birçok yaşam kurtarıldı. Bunun için merkezimizin oluşturduğu listeye kayıt olunabilmektedir. Nakil hazırlık tetkikleri ücretsiz. SSK, Bağ-kur, Emekli Sandığı mensuplarına canlı vericilerin ve alıcıların nakil hazırlık tetkikleri merkezimizde ücretsizdir. Böbrek yetmezliği nedir? Böbreklerimizin başlıca işlevleri vücut su, tuz, kalsiyum dengesinin sağlanması, idrar aracılığı ile zararlı maddelerin ve ilaçların vücuttan atılması ve hormon, şeker metabolizmasını dengelemektir. Böbrek yetmezliğinde böbreğin bu işlevlerinde bozulma olur. Böbrek yetmezliği ani (akut) veya sinsi (kronik) seyirli olmak üzere iki şekilde gelişebilir. Diyaliz Nedir? Böbrekler kanı temizler, hormon ve kemik yapısını güçlendiren ve dengeleyen hayati organlarımızdır. Böbrek rahatsızlıkları ve yetmezliği bu organların görevini yerine getirememesine neden olur. Bu tip kişilerde bu görevleri sağlamak üzere, böbrek nakli uygun olmayan hastalarda diyaliz yöntemlerinden biri uygulanır. Diyaliz yöntemi hemodiyaliz ve periton diyaliz olarak iki şekilde uygulanmaktadır. Her iki uygulamada da vücuttaki atıklar filtre edilir. Hemodiyalizde bu işlem makinaya bağlı olarak gerçekleştirilirken, periton diyalizinde özel bir membran yardımı ile kan filtrelenir. Bu yöntemler esnasında kişiye özel diyet planı uygulanır. Böbrek nakli nedir? Böbrek yetmezliği olan hastaların diyaliz gibi hayat kurtarıcı bir tedavi seçeneği vardır. Ancak böbrek naklinin diyaliz yöntemlerine göre birçok üstünlüğü bulunmaktadır.

Nakledilen böbrek; diyalizin haftada 3 gün yaptığı atık madde temizleme işini her dakika her saniye yapmaktadır. Bunun yanında sağlıklı insandaki böbreğin vücut için gerekli olan tüm işlevleri yapılmaktadır. Böylece diyaliz esnasındaki olumsuz etkiler ortadan kalkarak, kişiler hastalık öncesindeki sağlıklı durumuna benzer bir hayat tarzı sürmekte ve sağlığına kavuşmaktadır. Bütün bunların sonucu olanak yaşam konforu artmakta ve ömrü diyalize göre 2-2.5 kat uzamaktadır. Çoğunlukla böbrek temini cansız vericilerden ve yakın aile bireylerinden sağlanmaktadır. Böbrek yetmezliği olan ve böbrek nakli için canlı verici bulamayan kişiler için oldukça zor geçen bu süreç, zaman zaman yaşamlarının sona ermesiyle sonuçlanmaktadır. Böbrek naklinin diyalize göre avantajları nelerdir? Bugün ülkemizde yaklaşık 40 bin diyalize giren hasta var. Bunun ilaç ve malzeme masrafının devlete yıllık maliyeti yaklaşık 1 milyar dolardır. Oysa organ nakli bir yıllık diyaliz maliyetinin yarısıdır. Üstelik nakledilen organın ömrü, diyalize girenlere göre iki kat daha uzundur. Organ nakli hem sağlık, hem de ekonomik açıdan daha iyi bir çözümdür. Kan ve doku uyumu olmadan da nakil yapılabiliyor mu? Organ naklinde kan grubunun RH pozitif veya negatifliğine bakıldığı konusu hastalar arasında büyük bir yanılgıyı oluşturmaktadır. Oysa bunun nakil açısından önemi yoktur. Sadece kan gruplarına bakılmaktadır. Kan Grubu Alabileceği Gruplar 0 0 A A, 0, B (çapraz) B B, 0, A (çapraz) AB AB, A, B, 0 Ayrıca eğer canlı vericide doku uyumu yoksa bu organ nakline engel değildir. Sadece nakil öncesi kullanılan ilaçların dozunu arttırarak doku uyumlu nakil yapılabilmekte ve hastalar da sağlıklarına kısa sürede kavuşabilmektedirler. Çapraz nakil nedir? Bazı böbrek hastaları vericileri olmasına rağmen kan ve doku uyuşmazlığı nedeniyle kendi vericilerinden böbrek alamamaktadırlar. Aynı durumdaki iki çift arasında birinin vericisinden diğerinin alıcısına böbrek nakli yapılabilmektedir. Bu uygulamanın yaygınlaştırılabilmesi için canlı vericisi olan ancak kan grupları uyuşmayan hastaların nakil merkezine başvurmaları gerekir ki, hasta havuzu genişlesin ve nakil için organ bulunması sorunu çözülebilsin.

İstanbul’da ilk kez merkezimizde bu sorunu çözmek için çapraz nakil listesi tutulmaktadır. Çapraz nakilde her iki verici ameliyatı aynı anda başlamakta ve böbrekler aynı anda çıkartılarak nakil yapılmaktadır. Çapraz nakil işlemleri, ilgili mevzuat gereğince etik kurul kararları ile yapılmaktadır. Neden organ bağışı ve nakli? • Çünkü her yıl 7000 insanımızı kaybetmekteyiz, • Çünkü insanlar annesini, babasını, eşini, hatta çocuğunu yitirmekte, • Çünkü doyasıya su içememekte ve yemek yiyememekte, • Çünkü okula gidememekte ve çalışamamakta, • Çünkü sevdiklerine zaman ayırmamakta, • Çünkü çaresiz ve umutsuz gözleri izlemek insanlara acı vermekte ve tüketmekte, • Çünkü evlenip çocuk sahibi olamamakta, • Çünkü ülke bütçesinden yüz milyonlarca dolar yurtdışına akmaktadır.

Etiketler:, ,

Comments are closed.